پارس ادوردز یکی از شرکت های موفق در زمینه تبلیغ در گوگل است که به صورت تخصصی در زمینه تبلیغات در گوگل فعالیت می‌کند.