معمولا سایت‌های همکاری به شما لینک های اختصاصی و یا کدهای نمایش تبلیغ (که می‌تواند بنری یا متنی باشد) را ارائه می‌دهند. بسیاری از سایت‌های همکاری از به شما امکان انتخاب روش‌های مختلفی را می‌دهند.