بستگی زیادی به سایتی که با آن کار می‌کنید دارد. برخی افراد می‌گویند که این روش ناکارآمد هست. ولی به نظر من اگر شما با سایتی همکاری کنید که به کلیک های صورت گرفته در سایت شما ارزش دهد و نیز سایتی با بازدید بالا داشته باشید از این طریق نیز می‌توانید به درآمد بالایی برسید.
Google AdSense یک نمونه خوب از سایت‌های کسب درآمد به همین روش است که سایت‌های بسیار بزرگی از آن بهره می‌گیرند.