سلام هیچ کس به شما پول مفت نمی‌دهد و برای کسب درآمد بایستی شما کار مفیدی برای شخص دیگر انجام دهید.

این معنای ساده کسب درآمد از روش Cost per Action یا Cash per Action است. یعنی پرداخت پول به ازای اقدام خواسته شده از شما.


در این وبلاگ سعی دارم تجربیات خود را در زمینه کسب درآمد در اختیار شما قرار دهم.


با من همراه باشید ;)