انجمن های تخصصی می‌توانند یک فرصت بسیار عالی برای ارائه تبلیغات CPA باشد. انجمن ها معمولا از شبکه های اجتماعی کوچکتر هستند، اما چون افرادی که در آن هستند خصوصیات مشترک بسیاری دارند می‌تواند کمک خوبی برای شما باشد.