همانطور که گفتیم در همکاری CPL هدف این است که برای تبلیغ کننده (سایتی که با آن همکاری می‌کنیم) افرادی را بفرستیم که در خبرنامه آنها عضو شوند و یا در سایت آنها عضو شوند و یا اینکه هر فرم دیگری را پر کنند. به نظر من این روش برای محصولاتی که بسیار گران هستند و احتمالا با یک بار بازدید از سایت احتما خرید وجود ندارد و شاید نیاز به مشاوره مالی، اطلاعات اختصاصی و یا مشاوره حضوری باشد بسیار مناسب است. شما می‌توانید چنین سایت های همکاری را در اینترنت بسایابید و با آنها همکاری کنید.