می‌توانید یک صفحه فرود در وب سایت خود ایجاد کنید و یا مستقیما به صفحه پیشنهاد پیوند دهید.
دلایل خوبی برای ایجاد یک صفحه فرود وجود دارد. شما می توانید آمار بازدیدکنندگان را جمع آوری کرده و به جمع آوری ایمیل آنها بپردازید. با این حال، ممکن است در برخی موارد بهتر باشد بازدید کننده به صورت مستقیم به صفحه فروش هدایت شود!
راستی می‌دانید صفحه فرود چیست؟
صفحه ای از سایت شما است که قبل از اینکه مشتری را به سایت CPA بفرستید، به آنجا هدایت می‌کنید.
در آینده در این باره بیشتر توضیح می‌دهم.