بدیهی است، برخی از پیشنهادات از برخی دیگر بهتر هستند. برخی سایت‌ها در ازای اقدامات ارزشمند شما مبلغ ناچیزی پرداخت می کنند. پس باید هوشیار باشید.
سعی خواهم کرد سایت‌های کلاه بردار را در این وبلاگ معرفی کنم.